Søg
0

Salgs- og leveringsbetingelser

VED HANDEL ONLINE

Se gældende købsvilkår når du handler online på XL-BYG Jens Schultz A/S webshop:
 
 

Ethvert salg fra vore forretninger sker i henhold til "Almindelige salgs og leveringsbetingelser for leverance af trælast og byggematerialer - DB 12”, dog med følgende ændringer og tilføjelser: 

TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

Tilbud bortfalder efter 30 dages acceptfrist (mellemsalg forbeholdt) når intet andet er angivet. Hvor der ikke udtrykkeligt i tilbudet er angivet en fastpris-periode, tager vi forbehold for
alle udefra kommende prisstigninger eller leveringsproblemer, der måtte komme inden ordrens levering.
 

PRISER

Ved salg gælder de priser, der fremgår af vor til enhver tid gældende prisliste ekskl. moms. Priserne gælder frit leveret kørefast byggeplads ved køb for mindst 3.000 kr. incl. moms pr. ordre, medmindre franko levering er aftalt eller fremgår af vor prisliste/annoncering/tilbud. Ordrer under 3.000 kr tillægges kørsel kr. 200,- incl. moms.
 

LEVERING

Specielt hjemtagne varer, der ikke af køber ønskes afhentet eller leveret ved varens ankomst til vort lager, faktureres køber forud, med forfald til betaling, som var varen leveret. Risici og eventuelle omkostninger i forbindelse med oplagring påhviler køber. Varer leveres i fornødent omfang på paller eller anden emballage, der debiteres sammen med vareleverancen. Emballagen debiteres til den til enhver tid gældende dagspris hos vores leverandør. Vore egne betonvarer leveres på JS-paller, der debiteres til kr. 75,00 + moms pr. stk.
 

RETURVARER

Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 10% af salgsprisen ved franko levering til vor plads eller et andet af os anvist sted. Butiksvarer i ubrudt emballage normalt dog uden fradrag. Ved returnering af varer med vor bil er det tilsvarende returfradrag normalt 20%. Der forekommer dog større returfradrag for enkelte varegrupper, og specielt fremstillede eller hjemtagne varer tages ikke retur. Returnering skal ske indenfor rimelig tid, dog senest 30 dage fra købsdato, mod forevisning af bon/faktura. Kreditering finder kun sted til køber og ikke dennes efterfølgende købere.
 
Returbar emballage krediteres ved franko returnering senest 3 mdr. efter køb, i uskadt og rengjort stand og med et fradrag til dækning af slitage, fragtomkostninger mv. For JS-paller er krediteringsprisen således kr. 70,00 pr palle ekskl. moms, for anden emballage henvises til vores prisliste. Engangsemballage krediteres ikke, selvom den eventuelt faktureres. Ikke debiteret emballage krediteres ikke.
 

BETALING

Når intet andet fremgår, enten af separat kontoaftale, eller af vor skriftlige ordrebekræftelse, er vore betalingsbetingelser netto omgående kontant ved levering. Eventuel, forud aftalt kasserabat ydes kun på betingelse af rettidig indbetaling, og ikke på moms eller andre offentlige afgifter. Kreditkøb under 250 kr. inkl. moms pr. faktura udløser et fakturerings/portogebyr på 25 kr.
 
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives renter efter vor til enhver tid gældende sats, p.t. 2,00% pr. måned, dog minimum kr. 10,00. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
 
Ved 1. rykkergebyr gøres der opmærksom på at ved 2. rykkergebyr pålægges der 100,- kr excl. moms. henvendelse ved 3. rykkergebyr pålægges der yderligeree 100,- kr excl. moms. Vi forbeholder os ret til uden varsel at lukke for kredit på konti, hvor betalingsfristen uden forudgående aftale ikke overholdes.