Søg
0

Strategiske værdier

Banner
Det er selskabets målsætning, geografisk såvel som branchemæssigt, at være blandt de førende trælasthandlere på Fyn.

Aktivt, sammen med kollegerne i Ditas a.m.b.a. samt vore leverandører, at udnytte samarbejdsmulighederne og synergieffekter.

Udvikle, fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. At have et godt omdømme og være tilgængelig for vore kunder.

Signalere at vi har styr på vores sager, og dermed er en effektiv samarbejdspartner. Endvidere skal vi leve op til vores økonomiskemålsætning: at tjene penge.

Vore værktøjer hos Jens Schultz A/S er følgende:

  • Dygtige og velmotiverede medarbejdere
  • Gode indkøb
  • Det rigtige lokale varelager
  • En god logistik
  • Altid ligge inde med og videregive informationer og viden
  • Problemløsning nu